Projekt „Evropský den jazyků“

Dne 2. 10. 2019 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“.

Program se skládal ze dvou složek – celoškolního projektu s názvem „Evropské země a jejich jazyky“ a soutěže pro 2. — 7. třídy — „Putování po Evropě“, připravené žáky 8. a 9. tříd.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně velkoryse pojatou a rozsáhlou akci, první přípravy začaly již v první polovině září. Na schůzi Žákovského parlamentu si zástupci 2. — 9. tříd vylosovali 1 evropský stát. Následně začali všichni shromažďovat materiál k vylosovaným státům — a to z hlediska zeměpisného, historického, lingvistického apod. Jednalo se tedy například o pohlednice, materiály z tisku, základní zeměpisně politické informace, ale také stručný slovníček se základními konverzačními obraty.

Na žáky 8. a 9. tříd čekala kromě práce na projektu ještě další, tentokrát však „utajená akce“. Na tajné schůzce jim byl svěřen úkol — připravit  zábavný a zároveň vědomostní závod pro žáky 2. — 7. tříd.

V den „D“ přinesli žáci nashromážděné informace a materiály do školy a vytvořili z nich souhrnné „koláže“, tj. výsledné projekty, které nyní slouží k výzdobě školy.

Kromě práce na vlastních projektech se žáci 2. — 7. tříd zúčastnili soutěží, které pro ně připravili jejich starší spolužáci. Děti byly rozděleny do hlídek, jejichž úkolem bylo navštívit 15 různých stanovišť, představujících nejznámější evropské státy, a uhodnout, o který stát se jedná, a  také splnit nějaké úkoly. Vzhledem k tomu, že realizace byla ponechána na žácích jednotlivých tříd, byla to výzva pro všechny zúčastněné. Naši osmáci a deváťáci měli možnost uplatnit v plné míře svou vlastní fantazii a kreativitu a dlužno říci, že stanoviště byla připravená s pečlivostí a zároveň s ohledem na znalosti jednotlivých věkových kategorií.

Ohlasy na projektové vyučování byly kladné, a to jak ze strany žáků, tak i pedagogických pracovníků. Děti si užívaly jiného způsobu výuky. Starší žáci cítili zodpovědnost za dobře připravená stanoviště a soutěže, mladší žáci projevili značné znalosti v rozličných oblastech. Na starších žácích bylo znát, že pokud je jim ponechána určitá volnost a možnost dát do projektu něco ze sebe, jsou schopni podat skvělý výkon.

Nakonec byla vyhlášena vítězná družstva ve třech kategoriích, stejně jako nejkrásnější projet 1. a 2. stupně a také divácká soutěž o nejvtipnější stanoviště, kterou po zásluze vyhrálo Maďarsko v podání žáků 9. C.

Napsala J. Davidová

Foto: P. Peroutková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-10-Evropsky-den-jazyku/