Projekt Evropský den jazyků

Dne 27. 9. 2022 proběhlo na naší škole projektové vyučování pod názvem „Evropský den jazyků“. Projekt tentokrát připravila anglická sekce předmětové komise Cizí jazyky ve spolupráci s našimi nejstaršími žáky.

Příprava probíhala již v předchozích dvou týdnech, kdy se žáci 8. a 9. tříd rozdělili do 16 skupin – tolik je totiž 2. – 7. tříd. Každá skupina si pak vylosovala jednu třídu, pro kterou připravila program na 1 vyučovací hodinu. Podmínka byla jediná – aktivity se musí týkat cizích jazyků. A musí zabrat celých 45 minut.

A v úterý 27. 9. v 8.55 vše vypuklo. Vyučující v jednotlivých třídách dohlíželi na poklidný průběh celé akce, zatímco si 16 týmů, složených z 8. a 9. tříd, vyzkoušelo, jak dokážou zabavit své mladší spolužáky. A že 45 minut je někdy hodně málo a jindy neuvěřitelně moc…

A jak se nám to celé podařilo, to už můžete sami můžete posoudit z fotografií.

Napsala J. Davidová

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-09-Projekt-Evropsky-den-jazyku/