Růže pro císařovnu

V neděli 17. září 2017 jsme s historickým kroužkem navštívili Pražský hrad. Šly s námi hned tři nové tváře z šestých ročníků. Paní učitelka Justová na nás čekala na Kačerově ve čtvrt na dvě odpoledne. Když jsme se všichni sešli, jeli jsme metrem na I. P. Pavlova a potom tramvají na Pražský hrad, kde jsme využili akce Dětského víkendu, tentokrát na počest třístého výročí narození Marie Terezie.

Paní učitelka s námi prošla šesti stanovišti. Na prvním stanovišti nás přivítal pán, jenž nám řekl něco málo o předcích panovnice a jejích dětech. Tak jsme se dozvěděli, že její otec Karel VI. zařídil, aby mohla po jeho smrti i jeho dcera usednout na trůn, protože se obával, že nebude mít žádného mužského potomka. Marie Terezie to stejně neměla lehké, protože mnozí panovníci okolních zemí (např. Pruska) si dělali nároky na Slezsko a další její země a nebo se jim nelíbila žena na trůně.  Marii Terezii se narodilo šestnáct dětí, ale dospělosti se dožilo pouze jedenáct. Některé zemřelo na černé neštovice anebo proto, že děti tehdy umíraly krátce po narození. Její nejoblíbenější dceru Marii Antoinettu popravili, ale toho se naštěstí Marie Terezie už nedožila.

Na druhém, třetím a čtvrtém stanovišti nám povídali o válkách – hlavně s Pruskem. Také jsme se dozvěděli, že Marie Terezie zavedla, aby měli v armádě šanci na lepší postavení i chudí lidé. Dále zavedla armádní stejnokroje a hodnosti se poznaly podle počtu proužků na rukávech.

Na pátém stanovišti jsme si zopakovali Mariiny reformy, jako třeba povinnou školní docházku. Na šestém stanovišti jsme si prohlédli obrázky škol (jak vesnických, tak i na zámcích). Na tomto posledním stanovišti jsme si povídali ještě o Františku I. Štěpánovi Lotrinském, což byl manžel Marie Terezie. Ona celých patnáct let po jeho smrti nosila černé oblečení bez šperků, protože i když jejich sňatek byl domluvený, tak svého manžela Františka velice milovala.

Já si myslím, že se nám všem tento první výlet líbil, jak můžete vidět i na našich fotografiích. Moc se těšíme na další.

Kristina Šedivá, 8.D

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-10-Ruze-pro-cisarovnu-historicky-krouzek/