Školní rok se blíží ke konci

Děti ve školní družině se už také moc těší na prázdniny. Pro klidnou plavbu prázdninami si vyrobily parníčky a lodičky a přejí všem krásné dny plných zážitků. V září opět na shledanou. ☺

Markéta Kyndlová