Třída 8.A navštívila mezinárodní Festival Exportu

V rámci předmětu Finanční gramotnost navštívila ve čtvrtek 15. června 2017 třída IX. A mezinárodní Festival Exportu. Festival se konal v Křižíkových Pavilonech na Výstavišti Praha Holešovice. Výstavní plocha byla rozdělena na Evropskou, Asijskou a Africkou oblast a své zastoupení zde měla rovněž Latinská Amerika. Poradenské služby poskytoval vystavovatelům i návštěvníkům informační stánek Celní správy ČR.

Největší zájem u žáků vzbudil prezentační stánek Indonéské republiky, který všem úspěšným absolventům krátkého kvízu poskytl občerstvení. S naší účastí, chováním a vystupováním byl spokojen i organizátor Festivalu Exportu, proto nám nabídl nejen možnost navštívit Festival Exportu v příštím roce, či návštěvy dalších obdobných akcí. Přidanou hodnotou naší „exkurze“ byla možnost (někdy i nutnost J) procvičit si angličtinu.

Mgr. Jiří Barták

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-06-Trida-8A-navstivila-mezinarodni-Festival-Exportu/