Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky.

Dne 22. listopadu 2017 od 18.00 se budou konat ve školském objektu Jitřní.
Dne 23. listopadu 2017 od 18.00 se budou konat ve školském objektu Filosofská.  Zástupci tříd z řad rodičů z Filosofské se setkají týž den v 17.00 v knihovně školy.

POZOR!

Objekt Jitřní – Informační schůzka pro účastníky zájezdu do Anglie se koná 22. 11. v 17.00 v pracovně zeměpisu – zelené patro.
Objekt Filosofská – Informační schůzka pro účastníky zájezdu do Anglie se koná 23. 11. v 17.00 v jídelně školy.
Objekt Filosofská – Informační schůzka k lyžařskému kurzu se koná 23. 11. v 17.00 v pracovně zeměpisu – 1.patro.

Vedení školy