Úprava ceny obědů

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k výraznému zvyšování cen potravin a dalších nákladů jsme nuceni přistoupit k navýšení ceny obědů od 1. 4. 2021. Zvýšení je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění.

Upravené ceny obědů dle věkové kategorie od 1. 4. 2021:

Věk žáka Cena oběda
7-10 let 30 Kč
11-14 let 33 Kč
15 a více let 35 Kč
Cizí strávníci 110 Kč

Děkujeme za pochopení.

B. Němcová
vedoucí školní jídelny