Úspěch našich žáků v literární a výtvarné soutěži pořádané MČ Praha 4

V letošním školním roce jsme se již po páté zapojili do literární a výtvarné soutěže zaměřené na podporu rodiny a mezigeneračního soužití. MČ Praha 4 tentokrát vyhlásila tato témata: „Co dělá/umí moje máma/můj táta“  a „Dopis člověku, kterého mám rád/a“.

Do literární soutěže bylo odesláno 116 prací z 10 ZŠ a 136 výtvarných prací z 11 ZŠ. Naši žáci byli úspěšní ve všech kategoriích.

Ve výtvarné části soutěže, kde se neudělovala umístění, ale porota ocenila práce, které ji nejvíce zaujaly, byl mezi oceněnými obrázek Anitky Natálie Pokorné ze 4. D.

V literární části soutěže v kategorii žáků 6. – 9. ročníku jsme obsadili dvě úžasná 3. místa zásluhou prací Iveliny Minchevy z 8. D a  Sandry Müllerové z 8. E.

A úplně největšího úspěchu jsme dosáhli v literární části v kategorii žáků 1. – 5. tříd, kde se na 2. místě umístil Štěpán Šebeš ze 4. D a absolutním vítězem se stal Jakub Butor z 5. D.

Ve čtvrtek 29. 11. byli všichni jmenovaní pozváni i se svými vyučujícími a rodiči na slavnostní vyhlášení do obřadní síně Nuselské radnice, kde Jakub Butor jako vítěz kategorie žáků 1. -5 . ročníku svou práci přečetl.

Děkujeme MČ Praha 4 za příjemnou slavnostní atmosféru i odměny pro oceněné žáky. Všem jmenovaným žákům patří velká gratulace za skvělá umístění a poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Pochvalu si zaslouží také ostatní žáci, jejichž obrázky nebo texty jsme do soutěže odeslali, ale díky velkému počtu soutěžních prací nedosáhli na nejvyšší ocenění.

Všichni už se určitě těšíme na další ročník soutěže a doufáme, že budeme podobně úspěšní jako letos.

http://www.praha4.cz/Slavnostni-vyhlaseni-souteze-pro-deti

Lenka Pilíková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-12-Uspech-nasich-zaku-v-literarni-a-vytvarne-soutezi-poradane-mc-praha-4/