Výlet 5. C a 5. D do Příbrami

Ve středu 19. 12. jsme jeli na výlet do Příbrami. Nahlédli jsme do vánočně vyzdobeného skromného havířského obydlí. Šikovní řemeslníci a řemeslnice nám předvedli vánoční zvyky, obyčeje a tradiční řemesla z Příbramska. Zkusili si vyrobit betlémové figurky z „chlebového“ těsta, vymalovat ozdobu ze dřeva, ozdobit vánoční perníček, dokonce jsme si upekli svůj vlastní voňavý perníček. Z odlitého olova každý z nás mohl zjistit, co ho příští rok čeká. Dozvěděli jsme se také o tradiční hornické kuchyni a potravinách, z nichž se dříve běžně vařilo. Atmosféru nám zpříjemnilo i vyhrávání na kytaru a společné zpívání vánoční koled.

Vypravili jsme se s horníkem na „Štědrovečerní šichtu“ a projeli jsme se důlním vláčkem v areálu dolu Anna. Z vyprávění jsme zjistili, proč museli horníci do díla i o Štědrém večeru. Prohlédli jsme si skromné obydlí s vánoční výzdobou hornické rodiny z roku 1918.

Navštívili jsme i výstavu betlémů, kde bydlel Ježíšek. Výstava představuje bohatou škálu historických i současných betlémů z hornického Příbramska.

Žáci 5. ročníku

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-01-Vylet-5C-a-5D-do-Pribrami/