Výlet třídy 4. B na Pražský hrad

V pátek 2. 6. 2023 jsme se celá třída 4. B vydali na výlet na Pražský hrad. Exkurzi jsme začali malou svačinkou a rozdělením do 5 týmů na terase Jízdárny, odkud jsme pod vedením paní průvodkyně prošli přes Prašný Most na čtvrté nádvoří Pražského hradu. Všimli jsme si namalovaných oken na fasádě paláce, poslechli si vlastní ozvěnu a pokračovali až do katedrály svatého Víta.

Málokdo z nás věděl, že se zde nacházejí i ostatky svatého Václava a Vojtěcha. Pokračovali jsme přes Starý královský palác do Vladislavského sálu. Cestou jsme plnili úkoly a snažili se zodpovědět na otázky paní průvodkyně, za které jsme sbírali stříbrné groše. Každý člen z vítězného týmu za odměnu dostal jeden groš na památku.

Exkurzi jsme zakončili ve Zlaté uličce, kde si někteří z nás koupili něco na památku. Pak už jsme se podívali pouze na Daliborku, do mučírny a spokojení a plni dojmů jsme sešli Staré zámecké schody a MHD se vrátili zpátky ke škole.

Počasí nám přálo, tak už se těšíme na další výlet.

Zuzana Kratochvílová

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2023-06-Vylet-tridy-4B-na-Prazsky-hrad/