Výroční zpráva žákovského parlamentu 2018/2019

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností Žákovského parlamentu ZŠ Filosofská ve školním roce 2018/19.

 

Na počátku září se konala 1. schůze, na které zástupci tříd odhlasovali, že dochází ke změně názvu naší Žákovské samosprávy na Žákovský parlament.

Dále žáci zvolili ze svého středu předsedu: Petru SPODNIAKOVOU (9.D) a místopředsedu: Lenku BÍLOU (9.D). Jedním z následujících počinů bylo tradiční přidělení  „tutorů“ z 8. a 9. tříd  našim prvňáčkům a druhákům. Jejich úkolem je pomáhat našim nejmenším, kdykoli je to potřeba.

Důležitou úlohou ŽP bylo také si připomenout základní pravidla, týkající se provozu školy, která poté zástupci tříd předali svým spolužákům ve třídách. Jednalo se o informace ohledně běžného provozu, tj. bezpečnosti, provozu šatny, úklidu tříd, kroužků Centra volného času apod.

Jednou z prvních akcí, která nás v září čekala, byla charitativní akce, tzv. Srdíčkový den, kdy měli naši žáci možnost si zakoupit drobné dárkové předměty. Vrcholily také přípravy na oslavy 50. výročí založení školy, které se sice konalo až  v říjnu, ale bylo potřeba již nyní domluvit vše potřebné, mj. průvodcovské a jiné služby z řad našich žáků.

 

V říjnu jsme se poprvé sešli v klubu. A hlavně se konala oslava 50. výročí založení školy, k čemuž se vázalo množství aktivit, při kterých jsme nesměli chybět. A bylo také nutno dokonale připravit třídy na velký nápor návštěvníků.

Bylo také potřeba poněkud oprášit náš tradiční Halloween. Kromě volby nejkrásnější masky, nejkrásnější dýně a nejkrásnější masky-pančelky, jsme protentokrát zvolili netradiční formu, kdy se žáci 8. a 9. tříd ujali úkolu zabavit své mladší spolužáky na různých stanovištích. A dlužno říci, že ho zvládli na jedničku podtrženou.

 

V listopadu se konala další charitativní akce fondu SIDUS  na podporu handicapovaných dětí, spočívající v prodeji roztomilých magnetických záložek do knih.

 

Prosinec bývá pro Žákovskou samosprávu jedním z nejnáročnějších měsíců. Hned na počátku měsíce jsme pro naše žáky postavili u vchodu do šaten náš tradiční stromeček žákovské samosprávy, aby nám pomohl překonat dlouhé čekání na Vánoce. Každého určitě potěšil pohled na něj hned při vstupu do šaten.

Jednou z nejzodpovědnějších akcí ŽP je Mikuláš. A tak 5.12. hned ráno vítali naše školáky v šatně andílci a čertíci, zatímco 3 důstojní Mikulášové trpělivě vyčkávali. Po 8. hodině odešel jeden z Mikulášů se svým týmem do nedaleké mateřské školy, kde se na něj už moc těšili naši potencionální žáčci, zatímco druzí dva si vzali se svými „lidmi“ na starost 1. a 2. stupeň.

Nesmíme zapomenout ani na náš Jarmark, který se koná v předvánočním čase a jehož cílem se připravit pro naše návštěvníky vánoční speciality a naše vlastní výrobky.

Na počátku měsíce se opět také konala sbírka Děti dětem, kdy naši žáci nosí hygienické potřeby apod. pro děti z kojeneckého ústavu. A jako vždy jsme toho nashromáždili opravdu hodně.

Poprvé byla také na schůzi ŽP zmíněna ZOO adopce, končící v únoru. Třídy dostaly za úkol se rychle rozhodnout (ideálně do konce ledna), zda a jaké chtějí adoptovat zvíře.

 

V lednu jsme vše podřídili snaze dosáhnout těch nejlepších výsledků, neboť končilo 1. pololetí. A to zejména naši žáci z 5., 7. a 9. tříd, na které čekaly přijímací zkoušky na střední školy. Také jsme se mohli pochválit za množství charitativních akcí, které jsme od začátku školního roku zvládli  – a bylo jich  6! Fond Sidus, Děti dětem, příspěvek na studium naší indické dcery Hezal, Srdíčkový den, sběr plastových víček pro handicapovaná dvojčátka a Dobrý anděl.

 

V únoru nás čekaly hned 3 důležité úkoly – dovést ke zdárnému cíli ZOO adopci, vymyslet dárek k Mezinárodnímu dni učitelů  a sestavit služby na Dny otevřených dveří  27. února a 20. března 2019.

K adopci ZOO je třeba zmínit, že z 21 tříd naší školy se jich 19 rozhodlo adoptovat nějaké zvíře.

 

V březnu dostaly třídní učitelky milý dárek k Mezinárodnímu dni učitelů. Nápad  vyšel z brainstormingu při předchozích schůzích a každá paní učitelka třídní dostala od své třídy hrníček s podpisy všech žáků. Vyžadovalo to tentokrát značnou pomoc tutorů z 8. a 9. tříd našim malým, ale vyšlo to!

V březnu se také opět konal Den otevřených dveří a služby z řad žáků opět zajistil Žákovský parlament.

Novou a půvabnou akci se stal happening u příležitosti jarní rovnodennosti, neboli   1. jarního dne, který se konal 21.3., kdy třídy vyrobily nezničitelné květiny (z brček, z bambulí apod.) a ty byly umístěny na školní zahradě.

 

Na počátku dubna se konaly zápisy do 1. tříd. Vzhledem k nutnosti posílit služby se tentokrát zapojili zejména žáci 8 tříd, přičemž většina byla z 8.D. Nápor byl velký, ale naši osmáci ho zvládli na výbornou.

Tou dobou už vše směřovalo k vyvrcholení celého školního roku – k Zahradní slavnosti.

 

Květen se nesl ve znamení příprav na Zahradní slavnost. Ta se konala 30. května a opět byla úžasná. Žáci naší školy předvedli to nejlepší, co si mohli připravit. A aby vše klaplo, jak má, tomu napomohl i náš žákovský parlament.

 

Červnová schůze se zabývala hlavně důležitými pokyny k úspěšnému zakončení školního roku. Zástupci tříd přinesli svým spolužákům informace, týkající se úklidu tříd, odevzdávání učebnic, placení pracovních sešitů na příští školní rok, přesunu květin atd. –  a také informace ohledně posledního zvonění našich deváťáků.

Po závěrečných slovech paní zástupkyně, která nás nabádala k bezpečnému chování o prázdninách, přišla chvíle nejdojemnější – a to rozloučení s našimi zástupci z 9. tříd. Byli skvělí a budou nám chybět.

 

Naštěstí nám v 8. třídách rostou jejich důstojní nástupci. Náš žákovský parlament pracuje velmi dobře a rozhodně se nemáme za co stydět! Děláme hodně a možná mnohem víc, než je tomu na jiných školách.

Z našich loňských předsevzetí se nám například podařilo najít přátelštější prostředí k našim schůzkám – začali jsme k nim využívat náš školní klub. Je méně formální než prostředí tříd a zástupci tříd se v něm cítí příjemněji.

Podařilo se znovuobnovit tradici školního časopisu. Teď by se v našem novém časopise konečně mohla objevit i vytoužená anketa. Stále čekáme!

Naše práce se v mnohém prolíná s činností EkoTýmu, působícího na naší škole. EkoTým se ujal činností, které spadají více pod jeho pravomoci než pod samotný ŽP (jako je například „Hygienicko-stetická hlídka“), a uvolnil nám tak ruce k jiným činnostem. A tato spolupráce funguje již druhým rokem k všeobecné spokojenosti.

Každopádně je naší hlavní činnosti udržování dobrých vztahů mezi žáky, vztahů mezi žáky a učiteli, mezi našimi žáky a vedením naší školy. I v nadcházejícím školním roce je Žákovský parlament připraven spolu s vedením školy, rodiči, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky napomáhat při budování dobré atmosféry naší školy.  Podařilo se nám chytit druhý dech. A ani v příštím školním roce nemíníme usnout na vavřínech.

 

Za žákovský parlament
Jaroslava Davidová

 

Archiv naleznete v sekci O škole – Žákovský parlament.