Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy se koná 3. května 2018 ve školském objektu Jitřní 6 od 14.00 do 16.00 hodin.

Podmínky pro přijetí do přípravné třídy stanovuje § 47 zákona 561/2004 Sb. v platném znění (Školský zákon).

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy:

  • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
  • na základě písemného rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
  • na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení

Ve školním roce 2018/2019 bude otevřena jedna přípravná třída ve školském objektu Jitřní.

Minimální počet žáků v přípravné třídě je 10.

Pokud se přihlásí méně než 10 dětí, přípravná třída nebude otevřena.

  1. děti s trvalým pobytem ve školském obvodu MČ Prahy 4 (Obecně závazná vyhláška č.1 Sb. HMP, o školských obvodech základních škol)
  2. děti s trvalým pobytem na území MČ Prahy 4, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská
  3. děti s trvalým pobytem na území MČ Prahy 4
  4. děti s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy, jejichž sourozenec je žákem ZŠ s Rvj a s RvTv Filosofská
  5. děti s trvalým pobytem na území hl.m. Prahy
  6. ostatní

K zápisu si připravte vyplněnou Žádost k předškolnímu vzdělávání (v sekci Ke stažení » Zápis a přípravný ročník) Zápisní lístek, rodný list dítěte, Rozhodnutí o odkladu, doporučení z PPP, zák. zástupci občanský průkaz, cizinci pas (popř. pas dítěte s vyznačenou formou pobytu).