Zdravá strava školáků – úvodní přednáška pro rodiče

Ať už jsou naše děti jakékoli, jedno je jisté. Vždy budou dělat, chovat se a přistupovat k životu tak, jako zbytek jejich rodiny. Když si představíte roční miminko, vidíte, jak se učí hned od počátku svého života od rodičů. Kouká na ně a poté opakuje to, co dělají oni. Tento proces ale nekončí nástupem do školy. Jenom do něj přibude další zdroj informací, kamarádi, učitelé a ti, se kterými děti přichází do styku. Tento další zdroj je hlavně konfrontační (pouze pokud je rodina a vztahy v ní nestabilní – tak se tento zdroj stává hlavním zdrojem pro učení a formování chování, názorů a postojů). Pomáhá našim dětem utvrzovat, nebo rozvracet postoje, které si v rodině vytvořily. Toto srovnání je cennou součástí života a vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti za jejich postoje, názory i přesvědčení.

Životní styl  – jako soubor návyků, postojů a postupů při vykonávání hlavních činností je do značné míry formován prostředím, ve kterém děti vyrůstají, a proto je důležité udržovat toto prostředí v souladu se zdravým rozumem a fyziologií lidského těla. Toho docílíme tak, že se jako rodiče budeme neustále vzdělávat a aplikovat do života to, co jsme se naučili. Tím budeme i ovlivňovat i názory a postoje našich dětí, s jediným cílem – zajistit jim naplněný a zdravý život.

Úvodní přednáška k projektu ZDRAVÁ STRAVA ŠKOLÁKŮ byla připravena s cílem ujasnit principy zdravého životního stylu, protože bez toho PROČ nikdy nebude akce, která by mohla vést ke zdravým návykům.

Mnozí z vás už chápou, že tento moderní svět není o prosperitě a zdraví zákazníků, ale v první řadě o zisku akcionářů. Nicméně život jednotlivce nelze izolovat od těchto vlivů a je nutné s nimi zůstat v symbióze.

Avšak jaká je zdravá míra takové symbiózy s moderním světem? Ano, odpovědi na tyto otázky budou zodpovězeny spolu s dalšími tématy jako například:

  • správné nastavení pitného režimu pro děti ve vývoji
  • jak pracovat s chutěmi na sladké
  • jak vypnout hlad
  • jak řešit nadváhu, nebo podvýživu dětí ve vývoji
  • jaké návyky začít v rodině budovat, aby prostředí mimo rodinu nemělo na děti nežádoucí  následky (obezita, nespavost, vliv na soustředění, atp.)

Přednášku povede Mgr. Richard Husovský – biolog, poradce pro výživu a kouč, který s dětmi již po dobu dvou let aktivně pracoval a rád by svůj projekt rozšířil o interakci s rodiči a tato přednáška je právě vstupem do této nové interakce.

Věříme, že tato iniciativa pomůže rodičům uchopit toto v dnešní době velmi závažné téma a poznají na sobě pozitivní účinky změny, která jim udrží motivaci a vůli při tvorbě návyků.

Přednáška se uskuteční 5. 2. 2019 od 16:00 v jídelně školy. Více informací o přednášejícím naleznete na richardhusovsky.com.