Zeměpisná olympiáda – výsledky školního kola

Dne 29. ledna 2020 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se 20 žáků z 6. až 9. ročníků.

Na předních místech se umístili:

Kategorie A – 6. ročník

  1. KAČEROVSKÁ Magdaléna, 6. A
  2. CIDORÁKOVÁ Anna, 6. A
  3. OBERSTEIN Štěpán, 6. B

Kategorie B – 7. ročník

  1. ČERNÝ Mikoláš, 7.A
  2. NAŇKOVÁ Alžběta, 7.A
  3. LÖWINGEROVÁ Zuzana, 7.A

Kategorie C – 8. a 9. ročník

  1. KRIŠTOF Jozef, 9.D
  2. BÍLKOVÁ Tereza, 8.D
  3. ŠTROP Vojtěch, 8.D

Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za nadšení a znalosti. Vítězům blahopřejeme.

Do obvodního kola zeměpisné olympiády postupuje Magdaléna KAČEROVSKÁ, Mikoláš ČERNÝ a Jozef KRIŠTOF.

K. Brázdová