Židovské muzeum

Ve středu 25. dubna 2018 jsme se my, třída 9. D s 9. C, vydali do Židovského muzea. Po úvodním rozdělení do dvou skupin jsme absolvovali asi hodinovou prezentaci, která nám připomněla nástup nacismu, vytvoření protektorátu a postavení Židů za války.

Dozvěděli jsme se, že během druhé světové války byli Židé postupně stále více omezováni – nemohli nakupovat v běžných otevíracích hodinách, chovat domácí zvířata, museli odevzdat rádia, motorová vozidla, děti byly vyloučeny ze školy a nesměly využívat veřejná hřiště, plovárny, kina a také platil zákaz večerního vycházení.

Následně jsme za pomoci obsáhlých podkladů vyplňovali pracovní listy o určitém dítěti, jeho rodině a osudu za války. Poté jsme zjištěné informace prezentovali svým spolužákům.
Následovalo setkání s pamětnicí, paní Růženkou, která nám za doprovodu dobových fotografií vyprávěla své vlastní zážitky. Dozvěděli jsme se prakticky vše o Židech za druhé světové války, o vlakových transportech do Terezína a také o samotném pobytu zde a následném osvobození.

Posledním bodem exkurze byla návštěva pražských synagog Staronové a Pinkasovy, kde je napsáno 80 000 jmen českých a moravských Židů, kteří nepřežili holocaust.

Exkurze se nám, hlavně díky vyprávění pamětnice, líbila.

Tomáš Jareš, 9. D

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-06-Zidovske-muzeum-Tomas/

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-06-Zidovske-muzeum-Lucie

Foto: Tomáš Jareš, 9. D,  Lucie Paurová, 9. C