Aktuální informace k organizaci školního roku č. 2

Dne 4. května jsme rozeslali informace týkající se 9. ročníků a žáků 1. – 5. ročníků přes Bakaláře.

Vycházíme ze metodiky Ministerstva školství – „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“, kterou jsme obdrželi v pondělí ráno.

Upřesnění pro 1. – 5. ročník, 9. ročník – roušky budeme nosit všichni ve všech prostorách školy, kromě výuky a v době jídla a pití. Ve třídě určí pedagog dle typu činnosti, zda žák a on bude či nebude mít roušku. Děkujeme rodičům za rychlé vyplnění dotazníku.

Pro další organizaci – jakým vchodem a východem jaká skupina vchází či odchází, potřebujeme znát odpovědi v dotazníku (1. – 5. ročník). Teprve po vyhodnocení můžeme pokračovat v dalších krocích, se kterými vás opět včas seznámíme.

 

Školní jídelna

Ve čtvrtek 7. 5. zveřejníme informace o stravování.

K 30. 6. 2020 dojde k vyúčtování stravného a následnému převedení částky na účty zákonných zástupců.

 

Kroužky

Peníze za  za neodučené hodiny budou vráceny v hotovosti (termín a způsob upřesníme).

Vedoucí kroužků budou kontaktovat ty, kteří mají nějaké nedoplatky za odučené hodiny.

 

Školní družina

Školní družina v běžném režimu nebude v provozu. Úplata za duben, květen a červen bude převedena na měsíce září, říjen a listopad u žáků současného 1. a 2. ročníku. Ostatním bude vrácena v hotovosti u hospodářky školy (termín a způsob upřesníme).

 

Školy v přírodě

Jednáme s cestovními agenturami (zaplacené zálohy) o řešení vzniklé situace.

 

Děkujeme za trpělivost a spolupráci.
Vedení školy

 

Icon

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020
Stáhnout

Icon

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Stáhnout