Báseň Ekologie

Našim žákům není ekologická situace naší školy ani planety lhostejná a věnují se jí i ve svém volném čase. Příkladem může být vlastní báseň od Kateřiny Holečkové z 8. E, se kterou vyhrála i školní kolo recitační soutěže. Kačka nám svolila ji zveřejnit, takže i vy si ji můžete přečíst a zamyslet se nad touto problematikou.

Ekologie
Kateřina Holečková

Co to vůbec je?!
Vkládají do toho naděje,
ale nic se neděje.

Globální oteplování,
oceánu stoupání.

Lidi kvůli pokroku,
Zemi drtí do morku.

Amazonské pralesy se kácí dál,
kdo by pro to cokoliv udělal?

Všechny ty plasty v mořích,
všechen život v nich moří.

Však ještě je tu naděje!
Zvedněme se! Nebojme se!
A pojďme do boje!

Třídění odpadu nestačí,
chce to i způsoby jinačí.

Že to je práce mravenčí, nevadí.
Nechci být jako ty hloupé ovce v pozadí.

Jdou jen slepě za vidinou,
nevidí, jak zvířata a lesy hynou.

Proto se prosím zamyslete,
a už více neblbněte.