Botanicus – středověká vesnička s řemesly – výlet 1. A a 1. B

Děti z prvních tříd 9. 6. zažily spoustu zážitků ve středověké vesničce Botanicus v Ostré nad Labem. Vyzkoušely si rýžování zlata, zdobení perníčků, střelbu z kuše, výrobu loutek, ražbu mincí, výrobu svíček, papíru i provazů.

Velký zájem byl i v mýdlárně o výrobu mýdla. Vše jsme si mohli pořídit za groše, které jsme si vyměnili ve směnárně. Pak jsme si pochutnali na palačinkách ve staré krčmě.

Výlet jsme ukončili procházkou v krásných zahradách, kde jsme se proběhli v labyrintu. Na výletě jsme se spoustu nového dověděli, užili si spoustu legrace a vrátili jsme se plní dojmů a zážitků.

Počasí nám přálo a výlet se nám moc líbil.

Martina Holečková

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2022-06-Botanicus-vylet-1B-1B/