Další kola přijímacího řízení (do 1. ročníku střední školy)

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech podle § 60 odst. 1 školského zákona.

Icon

Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
Stáhnout

Z uvedeného plyne, že pro zajištění dalšího (např. druhého) kola přijímacího řízení musí být nejprve ukončeno předcházející (1.) kolo vydáním rozhodnutí podle § 60e odst. 1 školského zákona (příp. po doručení zápisových lístků potvrzujících úmysl uchazečů stát se žáky příslušného oboru vzdělání). Teprve poté k naplnění předpokládaného stavu žáků může být uskutečněno kolo další (umožňuje se tak neúspěšným uchazečům z 1. kola uplatnit přihlášky ve druhém kole). Jiný postup by odporoval smyslu i účelu dalších kol přijímacího řízení.

Uchazeč

  • Zjistí si informace o vyhlášených dalších kolech přijímacího řízení i volných místech na středních školách na webových stránkách SŠ nebo příslušných krajských úřadů (Magistrát hl. města Prahy http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/?divisionId=136 – zde budou zveřejňovány podle § 60f odst. 4 školského zákona).

Podrobnosti pro přijímací řízení v dalších kolech jsou stanoveny podle § 60f odst. 1 až 3 školského zákona a podle § 12 vyhlášky. Termíny pro podání přihlášky stanoví SŠ ve své kompetenci podle § 60f odst. 1 školského zákona.

  • Podá přihlášku/y ke střednímu vzdělávání na SŠ s tím, že se v přihlášce vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přitom v dalších kolech přijímacího řízení není omezen celkový počet podaných přihlášek na různé školy a různé obory vzdělání, a pokud je rozhodnuto o konání přijímací zkoušky, koná se v jednom termínu stanoveném SŠ. Přihlášku lze stáhnout z www.msmt.cz, získat ve škole nebo její formulář zakoupit. Uplatňuje se přímo u ředitele SŠ, který druhé kolo, příp. další kola, přijímacího řízení vypsal, spolu s požadovanými doklady. Takovým dokladem může být, na základě vyhlášených kritérií pro další kolo přijímacího řízení, i výsledek hodnocení jednotné zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.
  • Pokud je v dalších kolech přijímacího řízení součástí hodnocení výsledek jednotné zkoušky, tento výsledek získá ve škole (školách), kde ji konal a v nichž výsledek jednotné zkoušky byl součástí jeho hodnocení v 1. kole.
  • Zájem o vzdělávání se i zde potvrzuje zápisovým lístkem podle § 60a školského zákona.