Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019


Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí poštou.
Rozhodnutí o přijetí si, prosím, vyzvedněte ve školském objektu, kde Vaše dítě bylo u zápisu od 9. května 2018 v čase 7.30 – 15.30 u hospodářky školy.
Žáci, kteří splnili podmínky pro udělení odkladu, byli či budou vyzváni telefonicky k převzetí rozhodnutí.