Dělám víc, než musím

Dne 9. června 2017 proběhlo ve společenském sále Nuselské radnice slavnostní vyhlášení devátého ročníku projektu městské části Praha 4 pod názvem „Dělám víc, než musím“.

Do projektu „Dělám víc, než musím“ byl vybrán Vratislav Poppr z 9.C pro své všestranné úspěchy v různých soutěžích.

Na prvním místě jmenujme biologickou olympiádu. Od té doby, co se jí účastní, pokaždé uspěl v obvodním kole a postoupil do kola krajského: v 6. třídě se ho nezúčastnil (dal přednost škole v přírodě), v 7. třídě získal 3. místo, v 8. třídě byl 15. a letos dosáhl vynikající 3. místo. Vyhrává i školní kola soutěží jako je Přírodovědný klokan nebo Pražský pramen.

Na neméně důležitém místě stojí Vráťovy počiny na poli výtvarném. V loňském roce spojil svůj vztah k přírodě s malováním a stal se spoluautorem výtvarného zpracování Ornitologické stezky u naší školy. Několikrát vytvořil předlohu k oficiálnímu vánočnímu přání naší ZŠ, zúčastnil se různých soutěží, školních i mimoškolních – např. v roce 2013 získal 1. místo v celostátní soutěži Cesta dvou bratrů pořádané k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Ve stejném roce získal čestné uznání za komiks v soutěži Požární ochrana očima dětí.

Sluší se zmínit i opakovanou účast (a umístění mezi prvními) v dalších školních soutěžích: zeměpisné olympiádě, Pražském glóbu, Matematickém klokanu, dějepisné olympiádě. V roce 2015 byl Vratislav členem školního týmu účastnícího se projektu Příběhy našich sousedů, který pořádá nezisková organizace Post Bellum. V rámci tohoto projektu žáci zdokumentovali vzpomínky a životní osudy pamětníka pana J. Bedrníka. Mimo školu se Vráťa zúčastnil také několika hudebních soutěží (klavírních v rámci ZUŠ, klavírní a pěvecké soutěže Jarní Petrklíč).

Vráťa se učí osmým rokem hře na klavír v Základní umělecké škole, navštěvuje výtvarný kroužek a keramický kroužek, ze sportu ho baví ping-pong s florbalem a rád chodí pěšky. Dlouhou dobu byl členem turistického oddílu. O přírodu se zajímá nejen teoreticky, ale také prakticky – pěstuje různé zajímavé rostliny (např. granátové jablko a mučenku ze semínek) a stará se o králíky, které mají doma. Jeho láska k umění ho vedla k tomu, aby si podal přihlášku na Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze, a my máme radost s ním, že úspěšně složil talentové zkoušky.

Vráťa je všestranně nadaný chlapec. Jeho obrázky i keramické výtvory jsou vtipné a nápadité, záběr jeho aktivit a znalostí je široký. Přesto je to normální skromný kluk, oblíbený ve třídě, nezkazí žádnou legraci, umí se zasmát i sám sobě. Když je potřeba, pomůže, je přemýšlivý, nestydí se za svůj názor. Přála bych si, aby bylo takových dětí víc.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-07-Delam-vic-nez-musim-2017