Návrh na zřízení samostatné ZŠ Jitřní získal i podporu rodičů

V úterý 19. června proběhlo v jídelně ZŠ Jitřní výjezdní jednání Školské komise a setkání zástupců radnice s rodiči žáků ZŠ Filosofská, pracoviště Jitřní. Návrh na rozdělení stávajícího subjektu na dvě plnohodnotné, samostatné základní školy ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní si získal podporu jak Školské komise, tak přítomných rodičů.

Rada městské části Praha 4 hodlá předložit Zastupitelstvu městské části Praha 4 návrh na rozdělení stávajícího subjektu ZŠ Filosofská na dvě samostatné základní školy ZŠ Filosofská a ZŠ Jitřní.

Důvody, pro které byly v minulosti tyto školy sloučeny, již pominuly a očekáváme, že nebudou relevantní ani v budoucnosti. Ředitelka PaedDr. V. Mašková vede školu natolik dobře, že každou ze škol dnes navštěvuje více než 450 žáků.

V pondělí 19.6. se proto v objektu Jitřní konalo zasedání Školské komise a následně i setkání zástupců radnice a rady školy s rodiči.
Záměr rozdělit stávající sloučený subjekt na dvě plnohodnotné základní školy získal jednoznačnou podporu komise i rodičů. Pokud vše půjde hladce, tak od 1.9.2018 by již fungovaly dvě samostatné základní školy.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-07-Navrh-na-zrizeni-samostatne-ZS-Jitrni-ziskal-i-podporu-rodicu/