Divadelní představení pro 1. a 2. třídy

Školní rok končí a všechny děti se těší na prázdniny. Aby jim poslední dny ve škole ubíhaly rychleji, připravili si pro ně žáci ze 3.D v rámci projektu Ferdův rok malé divadelní představení. Nejprve jsme společně vymysleli scénář a potom pod vedením p. učitelek N. Sargsyan a J. Lálové nastudovali v anglickém jazyce pohádku o Ferdovi, který se vrátil z pobytu v Anglii a vydal se na tábor, kde zdokonaloval mravence v angličtině. Děti z 1. a 2. tříd ZŠ Filosofská si s malými herci zacvičily a zazpívaly a podle ohlasů si myslím, že se jim představení líbilo.

Děkuji všem maminkám, které nám pomohly s přípravou rekvizit a kostýmů, především paní Voborové a Svobodové.

Květa Šrámková
třídní učitelka 3.D

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-06-Divadelni-predstaveni-pro-1-a-2-tridy/