Ekologicko-sportovní dopoledne aneb děti dětem na téma ekologie

Ve čtvrtek 1.6. se na naší škole uskutečnil den dětí pro 2. až 8. ročníky, který byl zaměřen na téma ekologie. Žáci 7. a 8. ročníku si pro žáky 2. až 6. ročníku připravili stanoviště s ekologickým podtextem. Mezi aktivitami byly například různé skládačky, doplňovačky, pohybové aktivity, roztřídění odpadu, poznávání předmětů, anglická terminologie z oblasti ekologie, hraní pexesa, AZ kvíz a mnoho dalšího.

Když si žáci 2. až 6. ročníku zasoutěžili na většině stanovištích, čekala na ně velká orientační hra v areálu školy taktéž s ekologickou tematikou. Žáci se rozdělili do skupinek po pěti a měli za úkol zapamatovat si příslušné informace, které byly vyvěšené na stromech po okolí. Žáci dostali mapu s vyznačenými stanovišti a jejich čísly. Jejich úkolem bylo tyto informace udržet v paměti do té doby, dokud je správně nepřednesli žákům 7. a 8. ročníku, kteří jim za to následně udělili body. Vyhrál ten tým, který měl nejvíce bodů.

Všichni žáci se aktivně zapojili do plnění všech úkolů a užili si celé dopoledne. Zábavnou formou se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o třídění odpadů, plýtvání energiemi a vodou, znečištění, bioodpadu, procesu recyklace, elektrárnách, globálních problémech, …

Nováková Šárka

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-06-Ekologicko-sportovni-dopoledne-aneb-deti-detem-na-tema-ekologie/