Elektronická žákovská knížka – pokyny

Vážení rodiče,
od září 2017 bude veškerá klasifikace zapisována do systému Bakaláři v modulu webové aplikace tzv. elektronická žákovská knížka (EŽK), a to na webových stránkách školy www.zsfilosofska.cz  – v pravé části – ikona barevného pravidelného šestiúhelníku, nebo poslední záložka v horizontálním menu (za kontakty). Pro přihlášení zvolte školský objekt, který dítě navštěvuje.

Papírová žákovská knížka bude dále sloužit především pro možnost omluvení absence žáků a informace pro rodiče

Z důvodu bezpečnosti je nutné věnovat velkou pozornost soukromé povaze přihlašovacího jména a hesla do systému. Heslo mohou dostat pouze rodiče, resp. zákonní zástupci žáků osobně od třídních učitelů. Rodiče získají své vlastní přístupové údaje na třídních schůzkách (11.9. – objekt Jitřní, 12.9. – objekt Filosofská). V případě jeho ztráty, zcizení či zveřejnění prosíme o neprodlené informování školy.

Odlišná přihlašovací jména a hesla obdrží od svých třídních učitelů i žáci, kteří tak budou mít přehled o svých studijních výsledcích

Po přihlášení se objeví úvodní obrazovka, kde si můžete v sekci Nástroje – Přehled přihlášení zkontrolovat historii posledních přihlášení, a tak si ověřit, zda do systému nevstoupil někdo cizí.

Elektronická žákovská knížka přináší celou řadu dalších funkcí. Vzhledem k tomu, že její používání je nové nejenom pro rodiče a žáky, ale i pro všechny pedagogické pracovníky, zahájíme práci s EŽK modulem klasifikace a osobní údaje. Ostatní funkce budou zprovozněny a využívány později.

Osobní údaje

Záložka Osobní údaje slouží k zobrazení a kontrole údajů, které škola o žácích eviduje. V případě neaktuálních údajů informujte třídního učitele, který je bezodkladně v systému opraví. To učiníte zaškrtnutím volby Umožnit změny a následně vyplnění formuláře v oblasti Poznámka k žádosti, viz. obrázek níže.

Klasifikace

Záložka umožňuje náhled do klasifikace – na průběžné i konečné známky.

V Průběžné klasifikaci jsou uvedeny všechny známky, které jednotliví vyučující za svůj předmět do systému zadali. Pod každou známkou je vidět další malé číslo, vyjadřující váhu
= význam dané známky. Čím vyšší váha, o to důležitější známku se jedná. Různí vyučující používají systém vah různě, důležitost známek lze proto srovnávat jen v rámci jednoho předmětu.

Za názvem každého předmětu je ještě uveden vážený průměr ze zadaných známek. Je třeba zdůraznit, že zanesené známky nemusí postihnout plnou šíři hodnocení žáků ve výuce a zobrazený průměr proto nemusí vypovídat o závěrečné známce v daném klasifikačním období.

Učitelé mají za úkol známku zapsat do systému nejpozději do jednoho týdne od jejího udělení. V případě, že narazíte na nejasnosti, absenci údajů nebo jejich neaktuálnost, je nejlepší obrátit se přímo na příslušného učitele.

Co by měl udělat rodič po prvním přihlášení?

Kromě toho, že se každý se zájmem budete brouzdat po úvodní stránce a zjišťovat všechny možnosti, které vám EŽK poskytuje, musíte změnit vaše heslo.

Jak změnit heslo?

Na úvodní stránce v levé části klepněte na Nástroje – Změna hesla. Zadáte staré a následně 2x nové heslo.

 

První úkol je za vámi. Nyní je třeba podívat se na osobní údaje a pečlivě zkontrolovat. V případě, že nejsou osobní údaje aktuální, informujte třídního učitele.

 

Přejeme si, aby s EŽK byli všichni spokojení a rychle si zvykli na jiný způsob zápisu hodnocení žáků.
I když jsme se spuštěním EŽK a laděním systému zabývali dlouhý čas, je pravděpodobné, že praxe a běžné potřeby žáků, rodičů i učitelů odhalí nějaké problémy. Proto vás prosíme o pomoc a hlavně shovívavost. Veškeré nedostatky se budeme snažit operativně odstraňovat.

Vedení školy

 

Oficiální nápověda k webové aplikaci Bakaláři je k dispozici na: https://skola.bakalari.cz/napoveda/index.html?indexw.htm