Finanční pomoc dětem v Praze 4

Za dveřmi je začátek školního roku 2020/2021, tedy čas, kdy je třeba zakoupit učebnice, aktovky, penály, pomůcky či oblečení; zaplatit kroužky, výuku v základních uměleckých školách, volnočasové aktivity anebo školní obědy.

Každé září proto rodičům přináší velké výdaje na vzdělávání, natožpak v letošním roce, kdy se mnoha rodinám v době covid-19 zkomplikovala finanční situace nebo dokonce rodiče přišli o práci.

Právě takové rodiny chceme podpořit a vyzýváme je: „Neostýchejte se a požádejte o finanční pomoc!

MČ Praha 4 vás podpoří spolu s ochotnými dárci Prahy 4 a ve spolupráci s Nadací Sirius – projektem Patron dětí.

Více informací naleznete na www.patrondeti.cz/zadost.