Informace pro 3. a 4. ročník – plavecký kurz

Vážení rodiče,

poskytujeme doplňující informace k zajištění kurzu výuky plavání, do kterého jste přihlásili své dítě.

Třídy začínají plavecký kurz 2. 9. 2020.

Informace z MŠMT – Výuka plavání – „Plavecký výcvik není zakázán nebo omezen, doporučujeme řídit se hygienickými a provozními pravidly.“

Kurz je realizován v SK Motorlet, Praha 5. Vytvořili jsme dvě skupiny žáků z neměnných kolektivů po celou dobu kurzu, 10× po sobě jdoucích týdnů – vždy ve středu.

První skupina odjíždí přistaveným autobusem od školy v 7.30 hod., druhá skupina v 9.15 hod. Žáci v autobuse použijí roušku.

Po příchodu do objektu mají žáci k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Žáci dodržují Provozní řád SK Motorlet. V bazénu jsou pouze žáci naší školy, po ukončení výuky se na místě vymění s druhou skupinou tvořenou opět našimi žáky.

Autobusem přijíždí ke škole.

Kurzu se účastní žák, který nevykazuje příznaky onemocnění. Žák, který se neúčastní kurzu, je zařazen na výuku do jiné třídy.

Cena kurzu je 1 800 Kč – hradí škola. Rodiče přispívají na dopravu částkou 650 Kč (splatná do 15. 9.), z části je doprava hrazena grantem z MŠMT, o který vždy žádáme.

Pokud jste přehodnotili své červnové rozhodnutí, ihned tuto informaci sdělte na e-mailovou adresu vrkocova@zsfilosofska.cz.

Děkujeme,

Vedení školy