Florbalový turnaj školních kroužků

Turnaje kroužků se dříve pořádaly každý rok a po dlouhé pauze jsme se rozhodli tuto tradici opět vzkřísit. Chtěli bychom tímto turnajem odměnit děti, které celý rok, nebo i jen jedno pololetí, navštěvovaly kroužek florbalu.

Během turnaje si mohou porovnat své florbalové dovednosti s dětmi z jiných pražských škol. Ale hlavně půjde o zábavu! Na konci turnaje čeká na každé dítko diplom a malá odměna. Pro rodiče bude samozřejmě k dispozici tribuna, aby mohli řádně fandit. Také bude připraven bufet s občerstvením, aby se všichni mohli na sportování posilnit.

Turnaje se budou konat o víkendu 28. 5. – 29. 5. 2022 v TJ Pankrác (Lomnického 1/1071, Praha 4).

Přihlásit se můžete na stránkách https://florbalprodeti.cz/turnajpraha/.