Informace k zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci a žákyně,

dne 1. 9. 2021 zahájíme nový školní rok.

Organizaci prvního dne jsme přizpůsobili současné situaci.

Škola bude otevřena od 7:30 hod., žáci budou rovnou vcházet bez přezutí do školy. Tím se vyhneme shromažďování žáků. Po příchodu použijí prostředky k hygieně rukou. Žáci jdou rovnou do své třídy. Vyučování pro 2. – 9. ročník skončí v 8:40 – 8:45 průběžně.

Prosíme doprovod – zák. zástupce žáků, aby před školou dodržovali rozestupy, po ukončení třídní učitelky (2.- 4. roč.) odvedou žáky před školu.

V žádném případě nevstupujte do budovy školy. Potřebujete-li hovořit s třídní učitelkou, kontaktujte ji a domluvte si čas setkání.

Na nové žáky budou čekat třídní učitelky v šatně školy se jménem a označením třídy, se spolužákem odejde nový žák do své třídy (7:45 hod.)

V každé třídě, na chodbách, na toaletách, před jídelnou máme k dispozici prostředky k hygieně rukou. Používáme jednorázové utěrky.

Ve společných prostorách všichni nosíme ochranu dýchacích cest (více informací v článku Pokyny ke screeningovému testování žáků).

 

Průběh prvního dne v naší škole – 1. třída

Žáci prvních tříd budou slavnostně přivítáni dne 1. září 2021 v 8.15 h před budovou školy, kde na ně bude čekat třídní učitelka a vychovatelka školní družiny. Po přivítání děti s třídní učitelkou odejdou do své třídy.

Paní učitelky mají vždy označení třídy ve formě kytičky apod. Vytvořte skupinu své třídy u své paní učitelky.

Doprovod žáků 1. tříd vyčká (cca 30 min.), nevchází zatím do budovy. Jakmile třídní učitelka předá prvňáčky jejich paní vychovatelce školní družiny, vyzvedne rodiče do třídy, kde proběhnou první třídní schůzky s informacemi o chodu školy, školní družině, školní jídelně, nákupu potřeb na výtvarnou výchovu, anglický jazyk, čipu do ŠJ… (celkem 1 600 Kč).

Děti se mezitím seznámí se svou vychovatelkou školní družiny, podívají do své školní družiny. Vychovatelky ŠD následně předají děti jejich rodičům.

Zabezpečíme fotodokumentaci ve třídě z prvního dne školáka.

První den děti nepotřebují žádné pomůcky ani přezůvky.

Ve  čtvrtek 2. 9. budou děti končit výuku po druhé vyučovací hodině v 9.45 hod. V pátek 3. 9. se budou žáci učit 3 vyučovací hodiny (do 10.45 hod). Zahájení výuky dle rozvrhu bude sděleno přes notýsek a informační systém Bakaláři.

Provoz školní družiny funguje vždy následně po konci vyučování. Paní vychovatelky si děti přebírají u jejich třídy.

Od 1. září je v provozu školní družina, odpolední.

Od 2. září je v provozu i ranní školní družina, od 7.00 hod.

 

Organizace začátku školního roku 2021/22

  • 2. 9. – 3. 9. 2021
    • 2. – 5. ročník – 8.00 – 11.40 h (včetně oběda)
    • 6. – 9. ročník – 8.00 – 12.35 h (včetně oběda)

 

Informace školní družiny

Do školní družiny budou zařazeni žáci 1. až 3. tříd. Žáci 4. tříd budou do ŠD přijati na základě žádosti. Žádost zašlete ředitelce školy mailem (maskova@zsfilosofska.cz) nebo předejte 1. 9. třídní učitelce.

Zápisové lístky do ŠD obdrží žáci 1. 9. 2021. Prosíme je odevzdat obratem, nejpozději do pátku 3. 9. 2021.

 

Informace školní jídelny

Školní jídelna vaří od 2. 9. 2021

Více informací naleznete na stránce O škole – Školní jídelna.

Vedení školy