Magičtí Lucemburkové

Poslední neděli v březnu 2017 jsme se sešli a zamířili na výstavu, která je věnována královskému rodu Lucemburků. Prošli jsme Václavské náměstí, kolem Stavovského divadla a vešli do Karolina, kde jsme mohli hlavně obdivovat věrné repliky korunovačních korun Karla IV. / české svatováclavské, římské královské i císařské/ od šperkaře Jiřího Urbana z Turnova.

Také jsme si mohli prohlédnout rodokmeny Lucemburků po meči i po přeslici, modely středověkých hradů včetně Karlštejna i Karlova mostu, stránky některých středověkých ručně psaných knih, sochy panovníků. Někteří si i vyzkoušeli, co znamenalo „být vsazen do klády“, a snažili se dohlédnout dna místní studny.

Můžeme říci, že jsme si nedělní odpoledne užili a zase něco nového se dozvěděli.

Historický kroužek

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-04-Magicti-Lucemburkove/