Masopustní rej ve školní družině

Krásné a pohodové odpoledne se odehrálo ve školní družině. 🙂 Za zvuků hudby a v rytmu tance se konal pestrobarevný masopustní rej. Odměněna byla spousta krásných masek a všichni si odnesli sladkou odměnu. 🙂

Jitka Procházková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2019-03-Masopustni-rej-ve-skolni-druzine/