Matematická olympiáda 5. a 9. ročníků

Jako každý rok i letos řeší žáci naší školy úlohy Matematické olympiády. Školní kolo pátých a devátých ročníků, které se vyhodnocuje už v lednu, úspěšně vyřešilo celkem deset žáků. Do obvodního kola, které proběhlo 24. 1. 2018 v ZŠ Na Planině, bylo pozváno osm z nich. Úspěšnou řešitelkou obvodního kola pro 9. ročník se stala Marie Jankolová z 9. C (20. – 21. místo), úspěšnými řešiteli obvodního kola pro 5. ročník se stali Jan Kolínský z 5. D (17. – 34. místo), Nela Franková z 5. C (41. – 48. místo), Anna Čížková z 5. A (49. – 56. místo) a Anna Petrusková z 5. A (62. – 76. místo). Gratulujeme!

Marie Miškovská