Mikrosvět Kunratického lesa (poznávací výlet 6. C)

Cílem výletu bylo seznámit se s druhovou bohatostí suchozemských a vodních bezobratlých v Kunratickém lese. Po lese nás provázely Martina a Tereza z ekocentra Koniklec.

Měly pro nás připravená různá stanoviště. Lovili jsme drobné živočichy přímo v lese i v potoce. Určovali jsme jednotlivé druhy podle klíčů. Vyplňovali jsme pracovní archy, pozorovali a počítali zástupce rostoucích druhů rostlin. Společně jsme zvládli kvíz, který byl zaměřený na informace o lýkožroutovi smrkovém.

Během dopoledne jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí a moc nás bavila práce v terénu s pinzetami, lupou, lovení živočichů v potoce a jejich pozorování. Celý program byl hezky zorganizován a počasí nám také přálo, takže jsme si celé dopoledne pěkně užili. Určitě všem doporučujeme se do Kunratického lesa vypravit na procházku.

Zapsala Jolana Vymětalová, 6.C

Fotky: Barbora Hradecká

https://filosofska.rajce.idnes.cz/2021-06-Mikrosvet-Kunratickeho-lesa/