Na dvoře královském

Dne 18. 9. 2016 jsme se vydali, pod vedením paní učitelky Justové, na Pražský hrad, kde se konala akce Na dvoře královském u příležitosti 700 let od narození Karla IV.
A víte, co to ten královský dvůr vůbec byl?
Nebyl to dvorek či nějaké jiné místo. Byli to královi poddaní. Přesněji šlechtici, kteří směli být u stolu s Karlem IV., což byla veliká čest. Tohoto privilegia se dostávalo až 300 lidem, kteří byli většinou poměrně významní nebo si královu přízeň nějak získali.
A abychom se toho o královském dvoře dozvěděli více, obcházeli jsme stanoviště, u kterých jsme získali představu o dané době, tedy gotice. Těchto stanovišť bylo celkem 6 a zabývala se módou, kronikami, uměním, jídlem, architekturou a učeností na královském dvoře. Po úspěšném zdolání úkolů na jednotlivých stanovištích jsme každý získali Královský jmenovací dekret a stali se tak členy královské družiny :).
Tato vycházka se velmi vydařila a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z doby českého krále a císaře Karla IV.
http://filosofska.rajce.idnes.cz/2016-10-Na_dvore_kralovskem/