Adaptační program pro žáky 6. ročníku

V šestém ročníku dochází často k větším změnám ve třídních kolektivech (žáci odchází z 5. ročníku na víceletá gymnázia, přichází noví žáci). Abychom šesťákům pomohli se zdárným vstupem na druhý stupeň a aby se lépe navzájem poznali, pozvali jsme Mgr. Jiřího Sixtu, který si pro žáky připravil dopoledne plné her zaměřených na sebepoznání, poznání druhých a spolupráci v týmu.
Programu se šesťáci zúčastnili se svými třídními učiteli, kteří se o svých žácích také dozvěděli mnoho nového.
Jak si šesťáci program užili, si můžete přečíst v následujících hodnoceních.

Lenka Pilíková, metodik prevence

6.C
V úterý 27. 9. 2016 jsme měli adaptační kurz. V ten den jsme se vůbec neučili, jen si povídali a hráli hry. Při těchto hrách jsem se dozvěděla něco víc o Klárce (to je nová holka ve třídě).
Ze začátku jsme byli ve třídě, seznamovali jsme se a představovali se navzájem. Potom jsme spolupracovali ve skupinkách, měli jsme dát společně dolů laťku, ale když jsme nešli stejně, laťka šla nahoru. Další hodinu jsme šli ven a tam jsme hráli scrabble. Byla to velká zábava, ale museli jsme hodně běhat a myslet u toho. A samozřejmě spolupracovat.
Takový den bych chtěla mít pořád, byl vážně super. Moc jsem si ho užila.

Agáta Pavlatová 6.C

6.D
Dne 29.9. proběhl ve třídě 6.D „Adaptační den“, jak to nazvali samotní žáci. Hned ráno mezi nás přišel pan Jiří Sixta, který s námi strávil 5 vyučovacích hodin, plných zábavy a různých her. Vzhledem k tomu, že na konci minulého školního roku nás opustili 4 naši spolužáci a na začátku nového školního roku přibylo 8 nových, bylo moc dobře, že jsme se mohli vzájemně poznat.
Na základě následného feedbacku můžeme říci, že všechny žáky bez výjimky adaptační program nadchl a co víc – připadal jim užitečný. Asi nejvíc je zaujala hra scrabble, při níž měli naši žáci možnost dobře rozpoznat, kdo umí vzájemně spolupracovat a kdo se jen „veze“. Při jedné z her (zvedání tyče) se žáci sami na sebe zlobili, že nebyli schopni spolupracovat bez hluku a křiku. Je přínosné, že si to sami uvědomili a došlo jim, že podnětné prostředí je hlukem narušováno a spolupráce vázne.
Při závěrečném shrnutí se všichni shodli na tom, že to bylo fajn, že se o svých nových i starých spolužácích dozvěděli spoustu nových věcí a také si všichni uvědomili, že pro lepší fungování třídy je zapotřebí občas si vyslechnout i názor druhých, spolupracovat a hlavně nekřičet a respektovat se navzájem .
A nyní autentické střípky od žáků:
„ Líbilo se mi, že nás ten pan učitel rozhodil do týmů, do kterých jsme nechtěli, protože tam byli kluci, ale aspoň jsme se o nich něco dozvěděli. (Anička J.)
„Nejvíc se mi líbil scrabble. Byla jsem v hodně kamarádské skupině. Když jsem sem přišla, neznala jsem skoro nikoho, ale po tomhle jsem se seznámila s hodně lidma.“ (anonym)
„Nejvíc se mi líbila aktivita scrabble. Více jsem poznala svoji třídu a báječně se mi s ní spolupracovalo.“ (Kristýna B.)
„Líbilo se mi, jak jsme seděli na židli a někdo si na nás sedl nebo jsme si na někoho sedli. Bylo to dobrý.“ (Martin P.)
„O nových žácích jsme se dozvěděla věci, které jsem za tu dobu ještě nezjistila. Hráli jsme různé soutěže, při kterých jsme se o sobě dozvěděli různé věci. Například scrabble – při tom jsem se třeba dozvěděla, jaké kdo má „funkce“ – rychlost, přemýšlení, rozkazování, akčnost.“ (Kristýna Š.)
„Chtěla bych ve třídě zlepšit to, že se budeme vzájemně poslouchat a respektovat.“ (anonym)
„Bylo to dobrý, naučili jsme se líp spolupracovat. Někteří mile překvapili.“ (Tomáš T.)

Za třídu 6.D sepsala J.Davidová

6.E
V pátek 30. 9. za námi přijel pan Jiří Sixta a strávil s námi pět vyučovacích hodin. První dvě hodiny jsme byli ve své třídě a hráli jsme různé stmelovací a poznávací hry. Nejvíce se nám líbily hry s papírovým míčkem a laťkou, které měly za úkol otestovat naši schopnost spolupráce a koordinace. Zjistili jsme, kdo je v naší třídě schopný vedení, kdo je mozkem celé operace a kdo je hybnou silou třídy. Také se nám moc líbila hra s obálkou, kdy jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o svých spolužácích
i o naší paní učitelce.
Po velké přestávce jsme se vydali ven do areálu školy, kde jsme si zahráli velký nástěnný scrabble. Naším úkolem bylo v týmech sestavit co nejvíce slov za co nejvíce bodů. Podle toho, jaké jsme potřebovali písmenko, nám paní učitelka řekla, na jaké stanoviště musíme běžet a následně jsme z něj u pana Sixty sestavovali vhodná slova, která by pasovala do již rozehraného scrabble.
Na pátou hodinu jsme se vydali zpět do třídy, kde jsme hráli ještě jednu krátkou hru se slovy (sob, sobol, sokol, krkavec a krahujec). Ke konci hodiny jsme si povídali o tom, jak se nám celý den líbil, co jsme se naučili, koho jsme lépe poznali a celkově jsme zhodnotili snahu naší třídy, pana Sixty i paní učitelky.
Tento den se nám moc líbil a shodli jsme se na tom, že takových dnů by během školního roku mohlo být více.

Žáci 6.E