Návštěva v OSN

S žáky sedmé třídy jsme v rámci předmětu Výchova k občanství navštívili českou kancelář Organizace spojených národů (OSN) v Praze. Na místě, nedaleko Staroměstského náměstí, nás čekala poutavá prezentace, která obsahovala osobní příběh moderátora spojený s misí v Africe, na kterou navázala interaktivní část, kdy žáci pracovali ve skupinách.

Mohli jsme si také udělat představu o tom, čemu všemu se věnují přidružené organizace a jak pomáhají členským státům se rozvíjet.

Na závěr jsme si mohli odnést naučné, ale i zábavné materiály, jako např. Pexeso na téma Cíle udržitelného rozvoje, vlajku OSN či text Všeobecné deklarace lidských práv.

Věřím, že naše návštěva v příjemném a přívětivém sídle OSN v Praze pomohla žákům utvrdit se v důležitosti role OSN při budování prosperity a míru na této planetě.

Šárka Vinařová