Nový bankovní účet pro platby akcí školy

Vážení rodiče,
od září 2017 je nově zřízen bankovní účet školy č. 60011 – 73892329/0800, který bude sloužit výhradně na úhradu plateb za jednotlivé akce školy jako je školní družina, plavání, škola v přírodě, lyžařský výcvikový kurz a volnočasové aktivity – kroužky pořádané v rámci CVČ.

Číslo nového bankovního účtu mají děti rovněž uvedené v žákovské knížce.

Pro jednotlivé platby uvádějte vždy přidělený variabilní symbol dítěte (VS) a specifický symbol (SS) příslušné akce.

SPECIFICKÉ SYMBOLY PRO JEDNOTLIVÉ AKCE ŠKOLY

Školní družina specifický symbol: 10
Plavání specifický symbol: 20
Škola v přírodě specifický symbol: 30
Lyžařský výcvikový kurz specifický symbol: 40
Kroužky CVČ specifický symbol – obdržíte od vedoucího daného kroužku
v okamžiku, kdy se kroužek skutečně otevře

Připomínáme, že platba za obědy ve školní jídelně zůstává beze změn.