Nový kroužek robotiky

Na naší škole lze v případě zájmu otevřít nový kroužek. Kroužek LEGO robotiky učí a rozvíjí:

  • programování, logiku a analytické myšlení
  • kreativitu a spolupráci v týmu
  • matematické myšlení, chápání fyzikálních a mechanických jevů
  • 3D prostorovou představivost

Výuka LEGO robotiky probíha se sadami WeDo 2.0 a Mindstorms jednou týdně. Děti mají také k dispozici tablety s programovacím prostředím. Projektové dny připravujeme tematicky dle potřeb a časového rozsahu. Na výběr je spektrum témat: malý vědec, moderní město, ZOO, ekologie, umění a vesmír.

Děti se seznámí s tématem, postaví robota dle manuálu, či zadání a poté jej programují a testují hrou. Lekce jsou zábavnou, inspirativní a edukativní formou stavěny na konceptu S.T.E.A.M. Education, tj. Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics tj. věda – technologie – inženýrství – umění a matematika. V lekcích pro základní školy je kladen důraz na diskuzi, návrh řešení, analýzu zadání a kooperaci mezi studenty.

Přihlásit se můžete zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMe1bzl8t3_ydGcZXP8HWoUMNSdGdFm-JA_86UndaIgDKs2A/viewform.

Případně přes webové stránky www.robocity.cz.