Nový termín kroužku angličtiny s rodilým mluvčím

Pro velký zájem otevíráme další termín kroužku angličtiny s rodilým mluvčím, který se bude konat ve středu od 14:10 do 14:55 pro třídy 2. A, 3. A, 3. B a 3. C s M. Farnik. Kapacita kroužku je 10 žáků.

Přihlášku bude možné odeslat ve středu 14. 9. 2022 od 9:00 na adrese https://krouzky.zsfilosofska.cz. Můžete použít stávající registraci pro tento školní rok, v daný čas přibyde v systému tento termín kroužku.