Obvodní kola matematických soutěží 2018

Obvodní kolo MO pro 6. – 8. ročníky se konalo 17. 4. 2018 a postoupilo do něj pět úspěšných řešitelů z kola školního. Protože se ale termín soutěže překrýval s přijímacími zkouškami na šestiletá gymnázia, zúčastnili se jen tři žáci. Úspěšnou řešitelkou obvodního kola se stala Stella Vondrová ze 7. C, obsadila 17. – 21. místo.

Obvodní kolo Pythagoriády se konalo 29. 5. 2018 a postoupilo do něj patnáct úspěšných řešitelů školního kola z pátých až osmých tříd. Úspěšnými řešiteli obvodního kola se stali čtyři páťáci, z kterých se nejlépe umístili Jan Kolínský z 5. D a Jitka Špačková z 5. C (7. – 17. místo), a čtyři sedmáci, z kterých se nejvýše umístili Yan Emson, Tomáš Holý a Lukáš Novotný ze 7. E (23. – 31. místo).

Gratulujeme a doufáme, že děti soutěže bavily.