Obvodní kolo Pythagoriády

Poslední matematickou soutěží tohoto školního roku se stalo obvodní kolo Pythagoriády, kde naši školu reprezentovalo šest žáků z pátých a šestých tříd. Tři z nich se stali úspěšnými řešiteli: jako 16. – 35. se umístili Linda Kopecká (5. C) a Jáchym Šebeš (5. D) se ziskem 13 z 15 bodů a 70. – 85. místo získala Marianna Kohoutová (5. D) s deseti body. Blahopřejeme!

Marie Miškovská