Výlet BOTANICUS 

Dne 23. června se třídy 1.C, 2.E a 3.D vydaly na výlet do Ostré u Lysé nad Labem. Je zde středověká vesnička-centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus. Nejprve nás paní průvodkyně provedla po celé vesničce. Zastavili jsme se u ruční výroby papíru, knihtisku, v mincovně, v provaznictví, drátenictví, v mýdlárně a svíčkárně, ale stříleli jsme i z luku a rýžovali zlato.

Během ukázky všech řemesel jsme už přemýšleli, co si chceme vlastnoručně vyrobit a vyzkoušet. Vyměnili jsme si koruny za groše a ve dvojicích jsme vyrazili vyrábět a nakupovat. Poznali jsme, že ve středověku to lidé neměli vůbec lehké. Nejen, že si vše museli umět sami vyrobit, ale dech se nám zatajil při pohledu na vězení a mučící nástroje. Rozhodně jsme se cítili lépe ve středověké krčmě. Dali jsme si tu výborné palačinky a spěchali do místních zahrad. Všichni jsme se proběhli v labyrintu a v bludišti. Nikdo nezabloudil, počasí nám přálo. Plni zážitků a nadšení jsme se vraceli domů. Výlet se nám krásně vydařil. 🙂

Martina Holečková

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-06-Vylet-Botanicus/