Organizační opatření od 25. 1. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství,
  • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Vysvědčení

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021, kdy bude rozdán výpis vysvědčení přítomným žákům ve škole.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy. Informace o hodnocení žáka proběhne distančním způsobem. Dne 28. 1. 2021 budou v aplikaci Bakaláři k dispozici výsledky hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Vlastní předání listinné podoby výpisu se odkládá na dobu, kdy budou školy pro  žáky přístupné pro prezenční docházku.

Vedení školy