Pěší den 15. 9. 2017

V rámci projektu Bezpečné cesty do školy jsme 15. 9. na obou objektech naší školy zorganizovali Pěší den. Všichni, kdo dorazili ke škole jinak než autem – tedy pěšky, na koloběžce, na kole nebo MHD, dostali jako dárek reflexní pásek a každý si mohl vzít buchtičku/bábovku/perník, které obětavě upekly maminky ze všech tříd. Moc nás potěšilo, že opravdu velké množství rodičů zvolilo alternativní dopravu do školy, a doufáme, že si odlehčenou happeningovou ranní náladu u školy užili stejně jako my. Celou akci zajišťovali deváťáci, včetně přípravy, následného úklidu i spravedlivého rozdělení zbylých buchtiček do tříd.

Nechme Pěší den zhodnotit ještě i samotné děti, konkrétně žáky 7. D:

„Dne 15. 9. se u nás na škole konala akce Pěší den. Každý z nás se pokusil dostat do školy pěšky anebo jet MHD. Při vstupu do školy jsme dostali reflexní pásku s nápisem „Bacha du“ od Pražských matek. Důvody konání této akce byly:

  • aby auta neznečišťovala životní prostředí
  • bezpečnost pro děti
  • aby se děti hýbaly

Myslíme si, že tato akce byla velmi užitečná a že se to většině z nás podařilo splnit.“

„Bezpečně jsme dojeli,
odměnu jsme dostali.
Ne autem, ale pěšky –
nebylo to vůbec těžký.

Přírodu vždy chráníme,
pěšky rádi chodíme.
Křivda se nám neděje
a nám to velmi prospěje.

Všichni jsme z toho veselí
a přijdeme i v pondělí.
My pohybu holdujeme,
břišáčky si rýsujeme.“

Karolína Č., Kristýna Š., Maruška T., Vojta D., Tomáš T.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2017-09-Pesi-den-15-9-2017/