Polytechnické vzdělávání s 8. C

Ve středu 11. října jsme se se třídou 8. C zúčastnili projektu „Polytechnické vzdělávání“, které se konalo na SOU Zelený Pruh.

Ráno jsme se sešli před naší školou a poté jsme jeli autobusem na Ryšánku, odkud jsme šli pěšky na SOU Zelený Pruh. Po příchodu do školy jsme byli rozděleni do dvou skupin – na chlapce a dívky.

Co dělaly dívky?

Přišly jsme do učebny, ve které nás přivítala jedna z vyučujících, která nám ukazovala různá nářadí (například kladivo, šroubovák, pilu, hřebíky atd.). Následně nám ukázala výrobky studentů SOU Zelený Pruh, které byly tvořeny z různobarevných drátků a korálků. Tento druh výrobků jsme zde poté vyráběly i my, což bylo velmi zajímavé a naučily jsme se tak opět něco nového. Když skončila první hodina a my měly práci hotovou, paní učitelka nám ukázala anděly vyrobené z kapslí do kafe. I ty jsme si zde mohly samy vyrobit.

Co dělali chlapci?

Vešli jsme do tesařské dílny, kde nás přivítal jeden z učitelů, který nás poučil o používání všemožných nářadí a strojů. Ukázal nám „hřeben“, který jsme měli ten den vyrobit. Nejdříve jsme si uřízli kus dřeva na požadovanou délku, ten jsme potom obrousili. Pokračovali jsme vyřezáním díry do dřeva pomocí pilky. Nakonec jsme výrobek znovu obrousili a tím bylo dílo hotové.

Všem se nám projekt velmi líbil a těšíme se na jeho pokračování.

Sepsala Markéta Kočová, 8.C