Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky.

Dne 21. listopadu 2018 od 18.00 se budou konat třídní schůzky v kmenových třídách

Zástupci tříd z řad rodičů se setkají týž den v 17.00 v knihovně školy.

Příspěvek SRŠ pro školní rok 2018/2019 byl stanoven na 500,- Kč za rodinu. Příspěvek bude vybírán na třídních schůzkách ve středu 21. 11. 2018.

Informační schůzka k lyžařskému kurzu se koná 21. 11. v 17.00 v 7. D – 1. patro na konci chodby.

Vedení školy