Ohlédnutí za 50. výročím

Den 18. října 2018 jsme zvolili jako den D pro oslavu našeho 50. výročí.

Přípravy oslavy začaly již o prázdninách. Paní učitelky čekala mravenčí práce nad kronikami. Skenovaly, kopírovaly, hlavně vybíraly z množství informací, fotografií, úryvků z novin.

 1. Vznikl základní materiál na propagační panely, které do finální podoby dovedla paní učitelka výtvarné výchovy P. Peroutková. Panely s pozvánkou (vytvořil žák 8. ročníku – L. Zeman) byly nainstalovány v obchodním centru Novodvorská Plaza již 28. září.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-11-50-vyroci-clanek-panely/

Panely si můžete také stáhnout a blíže prohlédnout v PDF (18,2 MB)

 1. Pracovna výtvarné výchovy se proměnila v ateliér, kde vznikaly pod rukama žáků různé tvary padesátek, které v den D byly nainstalovány po celé škole i před školou.

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-11-50-vyroci-clanek-padesatka-VV/

 1. Natáčelo se pozvánkové video.

 1. Nová redakční rada složená ze žáků různých ročníků intenzivně tvořila unikátní číslo časopisu Nový Filosof.

    

 1. Součástí hudební výchovy byl nácvik nové hymny školy (slova napsala paní učitelka J. Lálová)

18. říjen 2018 – oslava 50. výročí zahájení vyučování v naší škole

 1. Již od rána žáky čekalo velké překvapení – nafukovací překážková dráha. Počasí bylo nádherné, a tak žádné třídě nebránilo užít si svůj čas. Dráhu využili všichni zájemci (i dospělí 😊) v průběhu celého odpoledne.

    
 

14.00 Dveře se otevřely všem návštěvníkům, ujali se jich naši žáci – průvodci.

 1. Pro dnešní den jsme připravili pamětní knihu, ve které si jistě budou číst další generace.

    

 1. Slavnostní zahájení se uskutečnilo ve vyzdobené tělocvičně.
 2. Slovo si vzali naši žáci a v krátkosti jsme uslyšeli o historii naší školy.

 1. Všechny přítomné přivítala paní ředitelka. Popřála krásně strávené odpoledne plné vzpomínek. V náš významný den nás přišli pozdravit i zástupci z MČ Prahy 4. Obdrželi jsme certifikát opravňující čerpat finanční částku.

    

 1. S veselým programem se představily některé třídy.

Projděte s námi školou:

 1.  Stánek s předměty připomínající dnešní den

   

 1. Historie školy na nástěnných tabulích

      

 1. Nejen pro bývalé kolegyně a kolegy byly připravena třída s originálními fotografiemi pedagogického sboru od roku 1968 do současnosti.

   

 1. V retro třídě mnozí poznávali pomůcky, učebnice, sešity, obrázky z doby, kdy k nám chodili do školy.

   

 1. V některé učebně jste si mohli vyzkoušet mikroskop, užít si angličtinu na interaktivní tabuli, zhlédnout video o naší škole.

 1. Přišli jste s vaším dítětem nebo vnoučkem? Pak vás průvodci určitě zavedli na workshop, kde si dětí vyrobily vlastní placku  na „plackovači“.

      

 1. Popovídat si s bývalým spolužákem nebo spolužačkou či s paní učitelkou? U dobré kávy a dalších dobrot v nově rekonstruované jídelně to určitě bylo příjemné.

      

 1. Den vyvrcholil zasazením dlouhověkého stromu. Každý přímý účastník obdržel certifikát.

      
 

    
 

Kdoví? Třeba za 50 let… …se potkáte.