Přírodovědné soutěže 2016

V říjnu se žáci z dvou nejvyšších ročníků naší školy zúčastnili dvou přírodovědných soutěží.

Tu první z nich, Pražský pramen, pořádá pro základní školy Gymnázium Botičská. V této soutěži se objevují otázky z následujících předmětů: přírodopis, fyzika, chemie a zeměpis. Tématem letošních otázek byly Povrchy. K prvnímu místu gratulujeme Vratislavu Popprovi, druhé místo získal Martin Urban (oba 9. C) a třetí příčku obsadila Marika Přílepková (8. A).

Druhou soutěží byl Přírodovědný klokan, kde k již jmenovaným předmětům přibyla i královna věd – matematika. I v této soutěži získal první místo Vratislav Poppr a druhé místo Martin Urban (9. C), na třetí příčce se umístila Aneta Stenchláková (8. C).

Doufáme, že se obě soutěže všem účastníkům líbily a že se při nich dozvěděli něco zajímavého.

M. Miškovská