Projekty 4. D

V posledních týdnech se žáčci 4. D pustili hned do dvou projektů. První se nazýval ,, Děti učí děti “ a kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet roli učitelky – učitele. Nejprve jsme si ujasnili, jak má taková vyučovací hodina vypadat a pak se malí pedagogové pustili do přípravy. V matematice jsme s Kubíkem a Štěpánem řešili zajímavé úlohy, s Emičkou a Silvou jsme namalovali krásné akvárium, pod vedením Rozárky a Sofi jsme vyrobili parádní záložky do knihy. Povedených hodin bylo opravdu mnoho.

Druhý projekt jsme nazvali ,, Obchodní centrum Sluníčko „. Prolínal všemi výukovými předměty a jeho hlavním cílem bylo prohloubení finanční gramotnosti žáků, připomenout si rozdíl mezi obchodem a službou, pravidla slušného chování při prodávání a nakupování, obohacení slovní zásoby v angličtině a ruštině, rozvoj samostatnosti a fantazie při přípravě vývěsních štítů, reklamy, stvrzenek o zaplacení atd. Aby vše klapalo tak, jak má, se starala ostraha.

Při hodnocení projektu jsme se ujistili, že kladů bylo mnohem více než nedostatků. Přesvědčily nás o tom i paní učitelky, které naše obchodní centrum navštívily a naše služby chválily. Na závěr byl obchodníkem roku zvolen Kubík a jeho skvělé kondiční masáže

Květa Šrámková, tř. učitelka

http://filosofska.rajce.idnes.cz/2018-06-Projekty-4D/