Sbírka „Děti dětem“

V listopadových a prosincových dnech se žáci ZŠ s Rvj a RvTv Filosofská s velkým nasazením zapojili do sbírky „Děti dětem“. Sbírka se konala ve spolupráci s Městskou částí Prahy 4 a vše, co jsme nashromáždili, bylo určeno malým dětem z Dětského centra Praha.

Informační plakát pro tuto akci vyrobila tentokrát pí. uč. Davidová. Plakát byl k vidění na našich webových stránkách, na budově školy u vchodu a visel i v každé třídě. Žáci se tak mohli dozvědět, co děti z Dětského centra potřebují. Až do středy 6. prosince tak naši žáci přinášeli do školy hromady vlhkých hygienických ubrousků, tuhých i tekutých mýdel, vlasových šamponů a pěn do koupele, olejíčků a jednorázových plen.

Žáci nosili výše zmíněné dary svým třídním učitelkám, které je pak předávaly dál do prostor k tomu určených. Část darů pochází přímo ze školy, neboť Žákovská samospráva si na své listopadové schůzce odsouhlasila, že výtěžek jednoho sběru papíru bude poskytnut na nákup potřeb pro miminka.

Jedná se o velmi zodpovědný a čestný úkol, a tak se stalo, že jsem v pondělí odpoledne stála v nákupním centru spolu s 4 báječnými „osmačkami“ a společně jsme nadšeně „shoppingovaly“. Do vozíku přibývaly dárky pro miminka z Dětského centra, jako například pleny, šampóny, olejíčky, dudlíky apod. Děvčata neváhala obětovat svůj volný čas a moc mi s nákupem pomohla. A nákup to byl pořádný, neboť nám na něj škola poskytla na nákup 5.000,- Kč! Poté, co ostatní nakupující i paní prodavačky zjistili, kdo jsme a proč a pro koho nakupujeme, začali se navzdory předvánočnímu shonu mile usmívat. Takže jsme vlastně naší škole udělali pozitivní reklamu J. Nákup jsem druhý den přepravila do školy a poté byl přidán k ostatním dárkům. Nakonec jsme se s celou sbírkou společně vyfotografovali.

Městská část Prahy 4 odvezla sbírku dne 7. prosince do Dětského centra Praha, kde určitě udělala všem velkou radost.

Za Žákovskou samosprávu ZŠ Filosofská
sepsala J. Davidová